KULLANIM ŞARTLARI
• BU WEB SİTESİNİ KULLANARAK VE / VEYA ZİYARET EDEREK (toplu olarak, YUPPO alan adı, "YUPPO Web Sitesi" veya "Web Sitesi" aracılığıyla sunulan tüm içerik dahil olmak üzere), https://yuppo.net ADRESİNDE YAYINLANAN KULLANIM ŞARTLARINA İLİŞKİN ONAYLADINIZ. / KOŞULLLAR VE BURADA REFERANS İLE BULUNANLAR. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, lütfen YUPPO web sitesini kullanmayın.
2. YUPPO Web Sitesi
• Bu kullanım koşulları, sitemizdeki tüm içeriğine, bilgisine ve web sitesindeki diğer materyallere veya hizmetlere katkıda bulunan kullanıcılar da dahil olmak üzere YUPPO web sitesinin tüm kullanıcıları için geçerlidir. YUPPO web sitesi, YUPPO'ya ait olmayan veya YUPPO tarafından kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. YUPPO, üçüncü taraf web sitelerinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir ve bunlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca YUPPO, üçüncü şahıs sitelerinin içeriğini sansürlemeyecek veya düzenleyemeyecektir. Web sitesini kullanarak, YUPPO'yu herhangi bir üçüncü taraf web sitesini kullanmanızdan kaynaklanan her türlü sorumluluktan açıkça kurtarmış olursunuz. Buna göre, YUPPO web sitesinden ne zaman ayrıldığınızın farkında olmanızı ve ziyaret ettiğiniz diğer web sitelerinin hüküm ve koşullarını ve gizlilik politikasını okumanızı öneririz.
3. Web Sitesi Erişimi

• A. YUPPO, işbu kullanım koşullarında belirtilen şekilde web sitesini kullanma iznini size şu şartlarla verir: (i) Web sitesini izin verildiği şekilde kullanımınız yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımınız içindir; (ii) YOPPO'nun önceden yazılı izni olmadan web sitesinin herhangi bir bölümünü herhangi bir ortamda kopyalamayacak veya dağıtmayacaksınız; (iii) Web sitesini amacına uygun olarak kullanmak için makul olarak gerekli olabileceği durumlar dışında web sitesinin herhangi bir bölümünü değiştirmeyecek veya değiştirmeyeceksiniz; ve (iv) bu kullanım koşullarının hüküm ve koşullarına başka şekilde uyacaksınız.

• B. Web sitesinin bazı özelliklerine erişmek için bir hesap oluşturmanız gerekecektir. Başkasının hesabını asla izinsiz kullanamazsınız. Hesabınızı oluştururken doğru ve eksiksiz bilgi vermelisiniz. Hesabınızda meydana gelen etkinlikten yalnızca siz sorumlusunuz ve hesap şifrenizi güvenli bir şekilde tutmalısınız. Herhangi bir güvenlik ihlali veya hesabınızın yetkisiz kullanımı durumunda YUPPO'yu derhal bilgilendirmelisiniz. YUPPO, hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımından kaynaklanan kayıplarınızdan sorumlu olmayacak olsa da, bu tür yetkisiz kullanım nedeniyle YUPPO'nun veya diğerlerinin zararlarından sorumlu olabilirsiniz.

• C. Web sitesine YUPPO sunucularına daha fazla istek mesajı gönderecek şekilde erişen "robotlar", "örümcekler", "çevrimdışı okuyucular" vb. Dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir otomatik sistemi kullanmamayı veya başlatmamayı kabul edersiniz. bir insanın aynı dönemde bir kongre çevrimiçi web tarayıcısı kullanarak makul bir şekilde üretebileceğinden daha belirli bir süre. Yukarıdakilere bakılmaksızın, YUPPO, kamuya açık arama motorlarının operatörlerine, yalnızca materyallerin halka açık aranabilir endekslerini oluşturmak amacıyla siteden materyal kopyalamak için örümcekleri kullanma izni verir, ancak bu materyallerin önbelleklerini veya arşivlerini değil. YUPPO, genel olarak veya belirli durumlarda bu istisnaları iptal etme hakkını saklı tutar. Web sitesinden hesap adları dahil olmak üzere kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgiyi toplamamayı veya toplamamayı veya web sitesi tarafından sağlanan iletişim sistemlerini herhangi bir ticari talep amacıyla kullanmamayı kabul edersiniz. Ticari amaçlar için, web sitesinin herhangi bir kullanıcısını kullanıcı gönderilerine ilişkin olarak talep etmemeyi kabul edersiniz.

4. Fikri Mülkiyet Hakları
• Metin, yazılım, komut dosyaları, grafikler, fotoğraflar, sesler, müzik, videolar, etkileşimli özellikler ve benzerleri ("İçerik") dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kullanıcı gönderimleri (aşağıda tanımlandığı üzere) hariç YUPPO web sitesindeki içerik ve burada yer alan ticari markalar, hizmet markaları ve logolar ("Markalar") YUPPO'ya aittir veya YUPPO'ya lisans verilmiştir, Türkiye ve yabancı yasalar ve uluslararası sözleşmeler kapsamındaki telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir. Web sitesindeki içerik size yalnızca bilgileriniz ve kişisel kullanımınız için olduğu gibi sunulmuştur ve önceden kullanılmadan kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, yayınlanamaz, görüntülenemez, satılamaz, lisanslanamaz veya başka bir amaçla kullanılamaz. ilgili sahiplerin yazılı izni. YUPPO, web sitesi ve içerikte açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar. Web sitesi aracılığıyla elde edilen kullanıcı gönderilerinin herhangi bir ticari amaçla kullanılması, kopyalanması, dağıtılması da dahil olmak üzere, burada açıkça izin verilenler dışında herhangi bir içeriğin kullanımına, kopyalanmasına veya dağıtımına katılmayacağınızı kabul edersiniz. Kişisel kullanım için İçeriğin bir kopyasını indirir veya yazdırırsanız, burada bulunan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini saklamanız gerekir. YUPPO web sitesinin güvenlikle ilgili özelliklerini veya herhangi bir içeriğin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan veya YUPPO web sitesinin veya içerdiği içeriğin kullanımına sınırlamalar getirmemeyi, devre dışı bırakmamayı veya başka bir şekilde bunlara müdahale etmemeyi kabul edersiniz.
5. Kullanıcı Gönderileri

• A. YUPPO Web sitesi şimdi veya gelecekte sizin ve diğer kullanıcılar tarafından gönderilen manga veya diğer iletişimlerin ("Kullanıcı Gönderimleri") sunulmasına ve bu kullanıcı gönderilerinin barındırılmasına, paylaşılmasına ve / veya yayınlanmasına izin verebilir. Bu kullanıcı gönderilerinin yayınlanıp yayınlanmadığına bakılmaksızın, YUPPO'nun herhangi bir gönderimle ilgili olarak herhangi bir gizlilik garanti etmediğini anlıyorsunuz.

• B. Kendi kullanıcı gönderimlerinizden ve bunları göndermenin veya yayınlamanın sonuçlarından yalnızca siz sorumlu olacaksınız. Kullanıcı gönderimleriyle bağlantılı olarak şunları onaylar, temsil eder ve / veya garanti edersiniz: (i) YUPPO'yu kullanmak ve tüm patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkını kullanmak için gerekli lisanslara, haklara, izinlere ve izinlere sahip olduğunuzu veya bunlara sahip olduğunuzu beyan edersiniz. veya kullanıcı sunumlarının web sitesi ve bu kullanım koşulları tarafından tasarlanan şekilde dahil edilmesini ve kullanılmasını sağlamak için tüm kullanıcı sunumlarında veya tüm kullanıcı sunumlarında diğer mülkiyet hakları; ve (ii) kullanıcı gönderilerinin dahil edilmesini ve kullanılmasını sağlamak için bu tür tanımlanabilir her bir kişinin adını veya benzerliğini kullanmak için kullanıcı sunumundaki her bir tanımlanabilir bireysel kişinin yazılı izni, izni ve / veya iznine sahipsiniz. Web sitesi ve bu kullanım koşulları tarafından tasarlanan şekilde. Açıklık getirmek gerekirse, kullanıcı gönderimlerinizdeki tüm mülkiyet haklarınızı saklı tutarsınız. Bununla birlikte, kullanıcı gönderilerini YUPPO'ya göndererek, YUPPO'ya, kullanıcı gönderilerini bağlantılı olarak kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türev çalışmalarını hazırlamak, görüntülemek ve gerçekleştirmek için dünya çapında, münhasır olmayan, telifsiz, alt lisanslanabilir ve devredilebilir bir lisans vermiş olursunuz. YUPPO web sitesi ve YUPPO'nun (ve halefinin) işi ile, bunlarla sınırlı olmamak üzere, YUPPO web sitesinin (ve türev çalışmalarının) herhangi bir medya formatında ve herhangi bir medya kanalı aracılığıyla tanıtılması ve yeniden dağıtılması dahil ancak bunlarla sınırlı değildir. Ayrıca, YUPPO web sitesinin her bir kullanıcısına, web sitesi aracılığıyla kullanıcı gönderimlerinize erişmeleri ve bu kullanıcı gönderilerini kullanım, çoğaltma, dağıtma, türev çalışmalar hazırlama, görüntüleme ve uygulama işlevlerinin izin verdiği şekilde gerçekleştirmeleri için münhasır olmayan bir lisans veriyorsunuz web sitesi ve bu kullanım koşulları altında. Tarafınızca verilen yukarıda belirtilen lisans, YUPPO web sitesinden bir kullanıcı gönderimini kaldırdığınızda veya sildiğinizde sona erer.

• C. Kullanıcı gönderimleriyle bağlantılı olarak, ayrıca: (i) telif hakkıyla korunan, ticari sırlarla korunan veya gizlilik ve tanıtım hakları dahil üçüncü şahıs mülkiyet haklarına tabi olan materyalleri, bu tür hakların sahibi olmadığınız sürece sunmayacağınızı kabul edersiniz. veya hak sahiplerinden materyali yayınlama ve burada verilen tüm lisans haklarını YUPPO'ya verme izni almak; (ii) YUPPO veya herhangi bir üçüncü tarafa zarar verebilecek yalanlar veya yanlış beyanlar yayınlamak; (iii) yasa dışı, müstehcen, karalayıcı, iftira niteliğinde, tehdit edici, pornografik, taciz edici, nefret dolu, ırksal veya etnik açıdan rahatsız edici veya cezai bir suç olarak kabul edilebilecek davranışları teşvik eden, hukuki sorumluluğa yol açan, herhangi bir yasayı ihlal eden materyal göndermek veya aksi halde uygunsuzdur; (iv) iş ilanlarını veya taleplerini yayınlamak: (v) başka bir kişiyi taklit etmek.YUPPO, herhangi bir kullanıcı gönderisini veya burada ifade edilen herhangi bir görüşü, öneriyi veya tavsiyeyi onaylamaz ve YUPPO, kullanıcı gönderimleriyle bağlantılı her türlü sorumluluğu açıkça reddeder. YUPPO, web sitesinde telif hakkı ihlali faaliyetlerine ve fikri mülkiyet haklarının ihlaline izin vermez ve YUPPO, söz konusu İçeriğin veya kullanıcı gönderiminin başka birinin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği konusunda uygun şekilde bilgilendirilirse tüm İçeriği ve kullanıcı gönderilerini kaldıracaktır. YUPPO, önceden bildirimde bulunmaksızın içeriği ve kullanıcı gönderilerini kaldırma hakkını saklı tutar. YUPPO, aynı zamanda, tekrarlayan bir ihlalde bulunduğu tespit edilirse, bir kullanıcının web sitesine erişimini de sonlandıracaktır. İhlali tekrarlayan kişi, ihlal faaliyetinin iki defadan fazla bildirildiği ve / veya bir kullanıcı gönderisinin web sitesinden iki defadan fazla kaldırıldığı bir kullanıcıdır. YUPPO ayrıca, içeriğin veya bir kullanıcı gönderiminin uygun olup olmadığına ve pornografi, müstehcen veya karalayıcı malzeme gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere telif hakkı ihlali ve fikri mülkiyet yasasının ihlalleri dışındaki ihlallerde bu hizmet şartlarına uygun olup olmadığına karar verme hakkını saklı tutar. veya aşırı uzunluk. YUPPO, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu tür kullanıcı gönderilerini kaldırabilir ve / veya bir kullanıcının bu kullanım koşullarını ihlal ederek bu tür materyalleri yükleme erişimini sonlandırabilir.

• D. Özellikle, bir telif hakkı sahibi veya temsilcisiyseniz ve herhangi bir kullanıcı gönderisinin veya diğer içeriğin telif haklarınızı ihlal ettiğine inanıyorsanız, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası ("DMCA") uyarınca telif hakkı temsilcimize aşağıdakileri sağlayarak bir bildirim gönderebilirsiniz. aşağıdaki bilgiler yazılı olarak (daha fazla ayrıntı için bkz. 17 USC 512 (c) (3)):

(i) İhlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası;

(ii) İhlal edildiği iddia edilen telif hakkıyla korunan çalışmanın tanımlanması veya tek bir çevrimiçi sitede birden fazla telif hakkı alınmış çalışma tek bir bildirim kapsamındaysa, bu sitedeki bu tür çalışmaların temsili bir listesi;

(iii) İhlal ettiği veya ihlal faaliyetinin konusu olduğu iddia edilen ve kaldırılacak veya erişimi devre dışı bırakılacak materyalin kimliği ve hizmet sağlayıcının materyali bulmasına izin vermek için makul ölçüde yeterli bilgi;

(iv) Adres, telefon numarası ve varsa elektronik posta gibi hizmet sağlayıcının sizinle iletişim kurmasına izin verecek makul ölçüde yeterli bilgiler;

(v) Materyalin şikayet edildiği şekilde kullanılması için telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından yetki verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan; ve

(vi) Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve yalan beyanda bulunma cezası altında, ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir açıklama.

YUPPO'nun iddia edilen ihlal bildirimlerini almak için atanmış telif hakkı temsilcisidir: admin@yuppo.net netlik sağlamak için, yalnızca DMCA bildirimleri telif hakkı temsilcisine gitmelidir; diğer tüm geri bildirimler, yorumlar, teknik destek talepleri ve diğer iletişimler YUPPO müşteri hizmetlerine yönlendirilmelidir. Bu bölüm 5 (D) 'nin tüm gereksinimlerine uymazsanız, DMCA bildiriminizin geçersiz olabileceğini kabul edersiniz.

• E. YUPPO web sitesini kullanırken, çeşitli kaynaklardan gelen kullanıcı gönderilerine maruz kalacağınızı ve YUPPO'nun bu kullanıcı gönderilerinin doğruluğu, kullanışlılığı, güvenliği veya fikri mülkiyet haklarından sorumlu olmadığını anlıyorsunuz. Ayrıca, yanlış, saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı kullanıcı gönderilerine maruz kalabileceğinizi anlar ve kabul edersiniz ve YUPPO'ya karşı sahip olduğunuz veya sahip olabileceğiniz yasal veya eşit haklardan veya çarelerden feragat etmeyi kabul edersiniz ve bu vesile ile feragat edersiniz. buna saygı duyuyor ve YUPPO'yu sahiplerini / operatörlerini, bağlı kuruluşlarını ve / veya lisans verenlerini siteyi kullanımınızla ilgili tüm konularda yasaların izin verdiği en geniş ölçüde zararsız olarak tazmin etmeyi ve tutmayı kabul ediyorum.

• F. YUPPO, yalnızca ticari olmayan, kişisel amaçlarla Web Sitesindeki materyallere bağlantı vermenize izin verir. YUPPO, YUPPO web sitesinin herhangi bir özelliğini herhangi bir zamanda durdurma hakkını saklı tutar.

6. Garanti Sorumluluk Reddi
• YUPPO WEB SİTESİNİ KULLANMANIZIN RİSKİNİN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. KANUNLARIN, YUPPO'NUN, MEMURLARININ, YÖNETİCİLERİNİN, ÇALIŞANLARININ VE TEMSİLCİLERİNİN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, WEB SİTESİ VE BUNU KULLANIMINIZLA BAĞLANTILI OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. YUPPO, BU SİTENİN İÇERİĞİNİN VEYA BU SİTEYLE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR SİTENİN İÇERİĞİNİN DOĞRULUĞU VEYA TAMAMLIĞINA İLİŞKİN HİÇBİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTADIR VE HERHANGİ BİR (I) HATASI, HATASI, YANLIŞLIKLARI (II) VEYA WEB SİTEMİZE ERİŞİM VE WEB SİTEMİZİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR NİTELİKTE MÜLKİYET HASARI, (III) GÜVENLİ SUNUCULARIMIZA VE / VEYA HERHANGİ BİR VEYA HERHANGİ BİR KİŞİSEL BİLGİYE VE / VEYA FİNANSAL BİLGİLERE YETKİSİZ ERİŞİM VEYA KULLANIMINIZ, ( IV) WEB SİTEMİZE VEYA WEB SİTEMİZDEN İLETİMİN HERHANGİ BİR KESİNTİ VEYA DURDURULMASI, (IV) HERHANGİ BİR HATALAR, VİRÜSLER, TROJAN ATLARI VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF TARAFINDAN WEB SİTEMİZE VE / VEYA (V) HERHANGİ BİR HATA YUPPO WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA YAYINLANAN, E-POSTA VERİLEN, AKTARILAN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANILAN HERHANGİ BİR İÇERİĞİN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR İÇERİKTE VEYA HERHANGİ BİR KAYIP VEYA ZARARDAN EKSİKLİKLER. YUPPO, YUPPO WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA ÜÇÜNCÜ TARAF TARAFINDAN REKLAM VEREN VEYA SUNULAN HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMET İÇİN GARANTİ VERMEZ, ONAY VERMEZ, GARANTİ VERMEZ VEYA SORUMLULUK KABUL ETMEZ VEYA HİÇBİR HİÇBİR HİÇBİR WEB SİTESİ VEYA HİÇBİR HİÇBİR WEB SİTESİNDE YA DA HİÇBİR YASAKTA VEYA OYUNA KATILMAYACAKTIR. HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SİZ İLE ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARI ARASINDAKİ HERHANGİ BİR İŞLEMİ İZLEMEDEN SORUMLU OLUN. ORTA VEYA HERHANGİ BİR ÇEVREDEN BİR ÜRÜN VEYA HİZMET SATIN ALMA DURUMUNDA GİBİ, EN İYİ KARAR VE UYGULAMA DİKKATİNİZİ UYGUN YERLERDE KULLANMALISINIZ.
7. Sorumluluğun Sınırlandırılması

• YUPPO HİÇBİR DURUMDA, HERHANGİ BİR (I) HATA VEYA HATALARDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, CEZAİ VEYA DOLAYLI HASARLARDAN SİZE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR, HİÇBİR DURUMDA, YETKİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ , (II) WEB SİTEMİZE ERİŞİM VE WEB SİTEMİZİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR NİTELİKTE OLAN KİŞİSEL YARALANMA VEYA MÜLKİYET HASARI, (III) GÜVENLİ SUNUCULARIMIZA VE / VEYA HERHANGİ BİR KİŞİSEL BİLGİLERİMİZE VE / VEYA HERHANGİ BİR KİŞİSEL BİLGİLERİMİZE YETKİSİZ ERİŞİM VEYA KULLANIM SAKLANAN FİNANSAL BİLGİLER, (IV) WEB SİTEMİZE VEYA WEB SİTEMİZDEN HERHANGİ BİR KESİNTİ VEYA AKTARIM KESİNTİSİ, (IV) HERHANGİ BİR HATALAR, VİRÜSLER, TROJAN ATLARI VEYA BENZERİ, WEB SİTEMİZE VEYA HERHANGİ BİR TARAFINDAN ÜÇÜNCÜ TARAFINDAN AKTARILABİLEN / VEYA (V) HERHANGİ BİR İÇERİKTEKİ HERHANGİ BİR HATA VEYA EKSİKLİK VEYA HERHANGİ BİR İÇERİĞİN YAYINLANMASI, E-POSTA EDİLMESİ, İLETİLMESİ VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE YUPPO WEB SİTESİ ÜZERİNDEN KULLANIMINIZIN SONUCUNDAKİ HERHANGİ BİR KAYIP VEYA HASARDAN KAYNAKLANAN HATA VEYA EKSİKLİKLER , SÖZLEŞME, TORT VEYA DİĞER LEGA L TEORİSİ VE ŞİRKETİN BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞINA DAİR TAVSİYE EDİLMESİ. YUKARIDA BELİRTİLEN SORUMLULUK SINIRLAMASI, UYGULANABİLİR YARGI BÖLGESİNDE YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR.

• YUPPO'NUN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN KULLANICI SUNUMLARINDAN YA DA HAKEMLİ, RAHATSIZ VEYA YASADIŞI DAVRANIŞLARDAN VE YUKARIDAKİ SONUÇLARDAN KAYNAKLANAN ZARAR VEYA ZARAR RİSKİNİN TAMAMEN SİZE AİT OLMADIĞINI KABUL EDİYORSUNUZ.

8. Tazminat
• YUPPO'yu, ana şirketini, memurlarını, direktörlerini, çalışanlarını ve temsilcilerini her türlü talep, hasar, yükümlülük, kayıp, yükümlülük, maliyet veya borç ve harcamalara karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz (bunlarla sınırlı olmamak üzere) aşağıdakilerden kaynaklanan avukat ücretlerine): (i) YUPPO web sitesini kullanımınız ve ona erişiminiz; (ii) bu kullanım koşullarının herhangi bir şartını ihlal etmeniz; (iii) herhangi bir telif hakkı, mülkiyet veya gizlilik hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü şahıs hakkını ihlal etmeniz; veya (iv) kullanıcı gönderilerinizden birinin üçüncü bir tarafa zarar verdiği iddiası. Bu savunma ve tazminat yükümlülüğü, bu hizmet koşullarında ve YUPPO web sitesini kullanımınızda geçerliliğini koruyacaktır.
9. Kullanım Koşullarını Kabul Etme Yeteneği
• Ya 18 yaşından büyük olduğunuzu ya da özgürleşmiş bir reşit olmadığınızı ya da yasal ebeveyn ya da vasi onayına sahip olduğunuzu ve belirtilen şartlar, koşullar, yükümlülükler, onaylar, beyanlar ve garantilere girmeye tam olarak muktedir ve yetkili olduğunuzu onaylarsınız. bu hizmet koşullarına uymak ve bu hizmet koşullarına uymak ve bunlara uymak. YUPPO web sitesi 13 yaşın altındaki çocuklar için tasarlanmadığından, 13 yaşından büyük olduğunuzu her halükarda onaylıyorsunuz. 13 yaşın altındaysanız, lütfen YUPPO web sitesini kullanmayın - başka birçok sizin için harika web siteleri. Sizin için hangi sitelerin uygun olduğu konusunda anne babanızla konuşun.
10. Devir
• Bu kullanım koşulları ve burada verilen haklar ve lisanslar tarafınızdan devredilemez veya devredilemez, ancak kısıtlama olmaksızın YUPPO tarafından devredilebilir.